Oplæg og workshops

Vi holder oplæg, workshops og kurser for lærere og pædagoger om kommunikation og forældresamarbejde. Derudover kan vi lave længere udviklingsforløb på skoler og institutioner.


Vi tager afsæt i jeres udfordringer og behov, hvilket vi taler om på et planlægningsmøde.

 

Oplæg: Oplæg kan handle om ledelse, samtaler med forældre, skriftlig kommunikation, forældremødet, anerkendende kommunikation mm. (Varighed – 1-2 timer)


Workshops: Her kombinerer vi oplæg med dialog og gruppearbejde. I bruger jeres egne erfaringer og udfordringer, som afsæt for workshoppen (3-6 timer)


Kurser: Kurser er forløb af 2-3-5 dages varighed over en given periode. Her får vi mere i dybden med de enkelte temaer og dagene veksler mellem oplæg og gruppearbejde.


Observation, coaching og rådgivning: Når tingene kører fast, kan det være godt med friske øjne på situationen. Hvis der i en klasse er problemer, som I gerne vil have vendt, så tilbyder vi coaching og rådgivning, evt. kombineret med observationer eller videooptagelser af skole-hjem samtaler og/eller forældremøder. Vi kan ligeledes tilbyde individuel supervision af lærere, som oplever skole/hjem-samarbejdet som en udfordring. 

I forældresamarbejdet er det læreren, der har det overordnede ansvar for relationen til børnene og forældrene. Det betyder, at læreren og skal vise lederskab i forhold til forældrene, der er en mere eller mindre homogen gruppe, som er sammen omkring børnene og skolen....

Der findes ikke garantier for succes, når man kommunikerer med andre mennekser - heller ikke selv om man forbereder sig. Men når man er bevidst om, hvad man vil med sin kommunikation, og hvem der skal kunne bruge den til noget, så er der en god chance for, at det lykkes.


Citat fra bogen:
Samarbejde mellem skole og hjem – kommunikation og ledelse