Links

 

www.skole-foraeldre.dk

 

www.kl.dk/Fagomrader/Born-og-unge

 

www.dlf.org/undervisning/elever+og+forældre/skole-hjem-samarbejdet

 

 

 

Litteratur

Achen, Benedikte (2007): Coachende samtaler, Kroghs forlag


Andersen, Grethe (2008).: Anerkendende skoleledelse Dansk Psykologisk Forlag


Arneberg, Per og Ravn, Birgitte (1995): Mellem hjem og skole – Et spørgsmål om magt og tillid. Unge Pædagoger


Barner-Rasmussien og Hermansen (2004): Skole og hjem samarbejdet – en håndsrækning til læreruddannelsen, Unge Pædagoger


Drugli, May Britt og Onsøien, Ragnhild (2010): Vanskelige foreldresamtaler – gode dialoger. Cappelen, Akademisk Forlag.


Gergen, Kenneth (2005): Virkeligheder og relationer, Dansk Psykologisk Forlag


Hermansen, Löw og Petersen (2005): Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer, Alinea

 

Højholt, Charlotte (red)(2005): Forældresamarbejde – forskning i fællesskab, Dansk Psykologisk Forlag


Jensen, Iben (2009): Kategoriseringer skaber positioneringer i Jensen og Løw: Klasseledelse – nye forståelser og handlemuligheder, Akademisk Forlag


Jensen, Leif Becker (1998): Ud af elfenbenstårnet, Samfundslitteratur


Jensen, Leif Becker (2009): Godt ord igen, Samfundslitteratur


Jensen, Thaarup og Termansen (2004): Team – teamets arbejde med relationer og ressourcer, Kroghs forlag


Jensen, Elsebeth og Jensen, Helle (2007): Professionelt forældresamarbejde. Akademisk Forlag.


Jepsen, Hans Martin (2002): Lommeguiden om skole-hjem-samarbejde, Kroghs Forlag


Jungk, Robert (1998): Håndbog i fremtidsværksteder, Politisk revy


Juul, Jesper (1993): Et æble til læreren – folkeskolens oversete dimension, Schønberg


Knudsen, Hanne (2010): Har vi en aftale – magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og familie, Nyt fra Samfundsvidenskaberne


Lange, Jon Kristian (2007): Det nye ansvar – værktøjer til konflikthåndtering og samarbejde mellem lærere og forældre, Dafolo


Lenchler-Hübbertz, Lisbeth og Bagger, Lene Bjerring (2008).: Vi arbejder med forældresamarbejde Dafolo

 

McAdam, Elspeth og Lang, Peter (2010): Anerkendende arbejde i skoler. Mindspace.

 

Methling, Anne Birgitte: (1995) Gensidig supervision – om gensidig supervision i folkeskolen, Dafolo


Nordahl, Thomas (2008).: Hjem og skole – Hvordan skaber man et bedre samarbejde? Hans Reitzels Forlag


Olesen og Andersen (2006): ”Dialogen som ideal for offentlig forandringskommunikation” i Offentlig Kommunikation i spagat (red. Karsten Pedersen, Birgitte Ravn Olesen, Roy Langer), Handelshøjskolens Forlag


Pearce, Barnett (2007): Kommunikation og skabelsen af sociale verdner, Dansk Psykologisk Forlag


Petersen, Vibeke (2009): ”Ledelse af skole-hjemsamarbejdet” i Jensen og Løw: Klasseledelse – nye forståelser og handlemuligheder, Akademisk Forlag


Petersen, Vibeke (2007): Den målrettede forældresamtale. Gyldendal.


Raffensøe m.fl. (2008): Foucault, Samfundslitteratur


Ravn, Birte (1989): Den paradoksale udfordring – Folkeskolens samvirke med forældrene. Kroghs forlag.


Ravn, Ib (2003): Brug møder til videndeling. Learning Lab Denmark


Stavros og Torres (2007): Positive relationer – at frigive den værdsættende samtales kraft i hverdagslivet, Dansk Psykologisk Forlag


Stelter og Bertelsen (2005):Team -udvikling og læring, Dansk Psykologisk Forlag


Stendevad, Elise (2003): Forældresamarbejde, Alinea

 

Westblad-Dicks, Monica (2001): Den kompetente lærer. Billesø og Baltzer

 

Ørbech og Borgman (2010): Livgivende samtaler og relationer, Hans Reitzels Forlag