Vi har følgende omdrejningspunkter i bogen:

 • Ledelse - læreren skal påtage sig lederskabet. Men ledelse handler ikke kun om at bestemme – ledelse handler også om at invitere til dialog og bringe børn og forældre videre på en konstruktiv måde, før eller når problemerne opstår
 • Dialog er vejen til at styrke partnerskabet med forældre - i dialogen tænker man højt sammen
 • Lydhørhed er vejen til at forstå hinandens perspektiver – vi ser alle verden ud fra vores eget perspektiv
 • Forventningsafstemning er grundlaget for et godt samarbejde
 • Tydelighed forebygger misforståelser. Klare budskaber i tale og på skrift styrker samarbejdet.

Bogens indhold og opbygning
Bogen rummer en teoretisk og en praktisk del, som kan læses uafhængigt af hinanden. Den teoretiske del indeholder

 • En gennemgang af udfordringerne i skole/hjemsamarbejdet
 • Læreren som leder
 • Kommunikation i teori og praksis
 • Systemisk teori og forståelse.

I den praktiske del beskriver vi tilgange til:

 • Samtaler mellem skole og hjem, herunder skole/hjemsamtalen
 • Forældremødet
 • Skriftlig kommunikation fra skole til hjem
 • Udvikling af skole/hjemsamarbejdet i lærerteams.

I begge dele af bogen er der eksempler, som bygger på interview med skoleledere, lærere og forældre.

 

 

Hvem skriver vi til?
Denne bog er skrevet til nyuddannede lærere og til erfarne, som trænger til inspiration. Bogen handler om det ’gennemsnitlige’ skole/hjem samarbejde.