Forældrene skal være aktive medspillere i deres børns skole – det giver resultater. Undersøgelser peger på, at forældrenes indflydelse på deres barns læring er meget stor - når barnet er 11 år betyder forældrene lige så meget for barnets læring som skolen! (Deforges 200 2). Derfor er et stærkt partnerskab mellem skole og hjem vigtigt.

Lærere og forældre skal anerkende hinandens ressourcer og perspektiver til gavn for barnets liv og læring. Læreren skal som den professionelle sætte rammerne for samarbejdet – læreren skal med andre ord vise lederskab, være synlig og lydhør i relationen til forældrene.
I bogen Samarbejde mellem skole og hjem – kommunikation og ledelse kan du hente inspiration til udvikling af skole-hjem samarbejdet. Og hvis I på din skole sammen vil sætte fokus på skole-hjem samarbejdet, kan I supplere læsningen med et oplæg, en workshop eller et kursus med forfatterne. Oplæg og workshops >Såvel nyuddannede som erfarne lærere kan hente god inspiration til, hvordan man kan lave skole-hjem-samarbejde. Bogens indhold bør være obligatorisk stof på lærer- og pædagoguddannelse pga. dens socialkonstruktionistiske forståelse af kommunikation.

Karsten Boll, DBC. uge 42, 2011